علی مینایی فرد

علی مینایی فرد

بیوگرافی

دانش آموخته دانشگاه تهران ، مدیرهنری خانه هنر مـسـئول گـرافـیــک انـتـشـارات انـقـلاب اسـلامـی،دارای مدرک عالی از انجمن خوشـنویسان ایران نفر برگزیده مسابقه بوسنی هرزگوین

استاد دوره

هنر و سینما >
۵+ ساعت
۶۰۰,۰۰۰تومان
علی مینایی فرد
مبتدی
۲۵ درس
۵+ ساعت
+ لیست علاقه
۶۰۰,۰۰۰تومان