محمدجواد رجائی

محمدجواد رجائی

بیوگرافی

محمدجواد رجائی متولد 1365 قم فارق التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت ، گوینده و مجری برنامه های متنوعی در شبکه استانی قم و شبکه 5 صداو سیما