نرم افزار

دوره های آموزشی مدرسه مهارتی طلوع

نرم افزار

حضوری >
۱۲ ساعت
۹۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۶ درس
۱۲ ساعت
+ لیست علاقه
۹۰۰,۰۰۰تومان
دوره های آنلاین برگزار شده >
۱۸ ساعت
ظرفیت تکمیل
مبتدی
۹ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
ظرفیت تکمیل
دوره های آنلاین برگزار شده >
۱۸ ساعت
اتمام ظرفیت
مبتدی
۹ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
اتمام ظرفیت
رسانه >
۱۸ ساعت
تکمیل ظرفیت
مبتدی
۹ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
تکمیل ظرفیت
رسانه >
۱۸ ساعت
اتمام ظرفیت
مبتدی
۹ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
اتمام ظرفیت
آفلاین نرم افزاری >
۲۵+ ساعت
۲,۱۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۵۱ درس
۲۵+ ساعت
+ لیست علاقه
۲,۱۰۰,۰۰۰تومان
آفلاین نرم افزاری >
۲۰+ ساعت
۱,۸۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۴۵ درس
۲۰+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۸۰۰,۰۰۰تومان
آفلاین نرم افزاری >
۸+ ساعت
۱,۰۵۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۲۶ درس
۸+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۰۵۰,۰۰۰تومان
رسانه >
۱۸ ساعت
اتمام ظرفیت
مقدمه، آموزش فتوشاپ نرم افزار فتوشاپ به طور پیش فرض برای ترکیب، تغییر در رنگ و خصوصیات عکس، تدوین و هر آنچه که در مورد عکس به ذهن شما خطور میکند سا...
مبتدی
۹ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
اتمام ظرفیت
آفلاین نرم افزاری >
۱۰+ ساعت
۱,۰۵۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۲۲ درس
۱۰+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۰۵۰,۰۰۰تومان
آفلاین نرم افزاری >
۱۹+ ساعت
۲,۱۰۰,۰۰۰تومان
پیشرفته
۴۳ درس
۱۹+ ساعت
+ لیست علاقه
۲,۱۰۰,۰۰۰تومان