نرم افزار

دوره های آموزشی مدرسه مهارتی طلوع

نرم افزار

آفلاین نرم افزاری >
۱۵+ ساعت
۱,۶۰۰,۰۰۰تومان
حسین براتی
مبتدی
۲۵ درس
۱۵+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۶۰۰,۰۰۰تومان
دوره های آنلاین برگزار شده >
۱۲ ساعت
ظرفیت تکمیل
مبتدی
۶ درس
۱۲ ساعت
+ لیست علاقه
ظرفیت تکمیل
دوره های آنلاین برگزار شده >
۱۸ ساعت
ظرفیت تکمیل
مبتدی
۹ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
ظرفیت تکمیل
دوره های آنلاین برگزار شده >
۱۸ ساعت
اتمام ظرفیت
مبتدی
۹ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
اتمام ظرفیت
گرافیک >
۱۸ ساعت
ظرفیت تکمیل
حسین براتی
پیشرفته
۹ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
ظرفیت تکمیل
رسانه >
۱۸ ساعت
تکمیل ظرفیت
مبتدی
۹ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
تکمیل ظرفیت
رسانه >
۱۸ ساعت
اتمام ظرفیت
مبتدی
۹ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
اتمام ظرفیت
آفلاین نرم افزاری >
۵۵+ ساعت
۲,۵۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۵۱ درس
۵۵+ ساعت
+ لیست علاقه
۲,۵۰۰,۰۰۰تومان
آفلاین نرم افزاری >
۳۵+ ساعت
۲,۱۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۴۵ درس
۳۵+ ساعت
+ لیست علاقه
۲,۱۰۰,۰۰۰تومان
آفلاین نرم افزاری >
۱۵+ ساعت
۱,۲۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۲۶ درس
۱۵+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۲۰۰,۰۰۰تومان
رسانه >
۱۸ ساعت
اتمام ظرفیت
مقدمه، آموزش فتوشاپ نرم افزار فتوشاپ به طور پیش فرض برای ترکیب، تغییر در رنگ و خصوصیات عکس، تدوین و هر آنچه که در مورد عکس به ذهن شما خطور میکند سا...
مبتدی
۹ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
اتمام ظرفیت
آفلاین نرم افزاری >
۱۵+ ساعت
۱,۲۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۲۲ درس
۱۵+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۲۰۰,۰۰۰تومان
آفلاین نرم افزاری >
۴۶+ ساعت
۲,۵۰۰,۰۰۰تومان
پیشرفته
۴۳ درس
۴۶+ ساعت
+ لیست علاقه
۲,۵۰۰,۰۰۰تومان