هنر و رسانه افلاین

دوره های آموزشی مدرسه آنلاین طلوع

هنر و رسانه افلاین

رسانه >
۲+ ساعت
۳۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۵ درس
۲+ ساعت
+ لیست علاقه
۳۰۰,۰۰۰تومان
رسانه >
۱۲+ ساعت
۹۰۰,۰۰۰تومان
  مقدمه، آموزش گویندگی فن بیان و اجرا راز انسان‌هایی که در ارتباط برقرار کردن مهارت دارند فن بیان آنها در صحبت کردن است. همه این رازها به رسان...
۵۹ درس
۱۲+ ساعت
+ لیست علاقه
۹۰۰,۰۰۰تومان
گرافیک >
۱۲+ ساعت
۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۴۴ درس
۱۲+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
رسانه >
۶+ ساعت
۵۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۱۹ درس
۶+ ساعت
+ لیست علاقه
۵۰۰,۰۰۰تومان
هنر و رسانه افلاین >
۵۰۰,۰۰۰تومان
محمد قربانی
۱۸ درس
+ لیست علاقه
۵۰۰,۰۰۰تومان
هنر و رسانه افلاین >
۵+ ساعت
بزودی...
علی مینایی فرد
مبتدی
۲۴ درس
۵+ ساعت
+ لیست علاقه
بزودی...
هنر و رسانه افلاین >
۳۵+ ساعت
۶۰۰,۰۰۰تومان
علی روحانی
مبتدی
۱۳۹ درس
۳۵+ ساعت
+ لیست علاقه
۶۰۰,۰۰۰تومان