هنر

دوره های آموزشی مدرسه آنلاین طلوع

هنر

آنلاین >
۱۸ ساعت
۱,۴۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۴۰۰,۰۰۰تومان
آنلاین >
۱۸ ساعت
۱,۶۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۶۰۰,۰۰۰تومان
گرافیک >
۱۲+ ساعت
۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۴۴ درس
۱۲+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
اتمام ظرفیت
مبتدی
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
اتمام ظرفیت
آموزش طراحی کاراکتر آموزش طراحی کاراکتر پلی است برای ورود به دنیای هنر و شخصیت پردازی کاراکترهایی با ویژگی هایی متفاوت. در زمانی که دیگر فرصت و حوص...
مبتدی
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
اتمام ظرفیت
مقدمه، آموزش دیجیتال پینت دوره ی جذاب دیجیتال پینت جزء دوره هایی که شما بعد از یادگیری اون کلی کارهای متنوع می تونیند انجام بدین مثل: طراحی چهره اش...
مبتدی
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
اتمام ظرفیت
مبتدی
۸۶ درس
۴۰+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۴۰۰,۰۰۰تومان
Avatar
مبتدی
۷ درس
۶ جلسه
+ لیست علاقه
400,000 تومان
Avatar
مبتدی
۷ درس
۶ جلسه
+ لیست علاقه
400,000 تومان
رسانه >
۱۲+ ساعت
۹۰۰,۰۰۰تومان
۵۹ درس
۱۲+ ساعت
+ لیست علاقه
۹۰۰,۰۰۰تومان
رسانه >
۶+ ساعت
۵۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۱۹ درس
۶+ ساعت
+ لیست علاقه
۵۰۰,۰۰۰تومان
پیشرفته
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
بزودی...
مقدمه، آموزش گویندگی خبر دنیای خبر و اطلاع رسانی با زندگی ما عجین شده و هر لحظه خواه ناخواه در معرض انواع و اقسام خبرها و رویدادها قرار داریم . در ...
۸ درس
+ لیست علاقه
اتمام ظرفیت
رسانه >
۸۰۰,۰۰۰تومان
۱۶ درس
+ لیست علاقه
۸۰۰,۰۰۰تومان
رسانه >
۲+ ساعت
۳۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۵ درس
۲+ ساعت
+ لیست علاقه
۳۰۰,۰۰۰تومان