هنر

دوره های آموزشی مدرسه آنلاین طلوع

هنر

آموزش طراحی کاراکتر آموزش طراحی کاراکتر پلی است برای ورود به دنیای هنر و شخصیت پردازی کاراکترهایی با ویژگی هایی متفاوت. در زمانی که دیگر فرصت و حوص...
مبتدی
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
اتمام ظرفیت
مقدمه، آموزش دیجیتال پینت دوره ی جذاب دیجیتال پینت جزء دوره هایی که شما بعد از یادگیری اون کلی کارهای متنوع می تونیند انجام بدین مثل: طراحی چهره اش...
مبتدی
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
اتمام ظرفیت
آنلاین >
۱۶ ساعت
۱,۲۵۰,۰۰۰تومان ۸۷۵,۰۰۰تومان
مجتبی حسن زاده
مبتدی
۸ درس
۱۶ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۲۵۰,۰۰۰تومان ۸۷۵,۰۰۰تومان
آنلاین - قدیم >
۱۵ ساعت
ظرفیت تکمیل
مبتدی
۵ درس
۱۵ ساعت
+ لیست علاقه
ظرفیت تکمیل
مبتدی
۸۶ درس
۴۰+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۲۸۰,۰۰۰تومان
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
ظرفیت تکمیل
رسانه >
۲+ ساعت
۴۰۰,۰۰۰تومان ۲۹۰,۰۰۰تومان
  مقدمه، آموزش کار با دوربین عکاسی دوربین عکاسی یکی از وسایلی است که هر عکاس به آن احتیاج دارد و طبعا توانایی کار و آشنایی با آن از مهم ترین م...
مبتدی
۵ درس
۲+ ساعت
+ لیست علاقه
۴۰۰,۰۰۰تومان ۲۹۰,۰۰۰تومان
رسانه >
5
5
۱,۲۰۰,۰۰۰تومان ۶۵۰,۰۰۰تومان
5
5 (1)
  مقدمه، آموزش گویندگی فن بیان و اجرا راز انسان‌هایی که در ارتباط برقرار کردن مهارت دارند فن بیان آنها در صحبت کردن است. همه این رازها به رسان...
۵۹ درس
۱۲+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۲۰۰,۰۰۰تومان ۶۵۰,۰۰۰تومان
گرافیک >
5
5
۱,۰۰۰,۰۰۰تومان ۸۵۰,۰۰۰تومان
5
5 (2)
  آموزش طراحی کاراکتر آموزش طراحی کاراکتر پلی است برای ورود به دنیای هنر و شخصیت پردازی کاراکترهایی با ویژگی هایی متفاوت. در زمانی که دیگر فرص...
مبتدی
۴۴ درس
۱۲+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۰۰۰,۰۰۰تومان ۸۵۰,۰۰۰تومان
رسانه >
۶+ ساعت
۸۰۰,۰۰۰تومان ۴۲۵,۰۰۰تومان
  مقدمه، عکاسی با موبایل امروزه با پیشرفت دوربین های موبایل و نزدیک شدن هر چه بیشتر آن ها به دوربین عکاسی حرفه ای، نیاز به دوربین حرفه در بسیا...
مبتدی
۱۹ درس
۶+ ساعت
+ لیست علاقه
۸۰۰,۰۰۰تومان ۴۲۵,۰۰۰تومان
آنلاین >
۱۵ ساعت
۴۵۰,۰۰۰تومان ۳۱۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۵ درس
۱۵ ساعت
+ لیست علاقه
۴۵۰,۰۰۰تومان ۳۱۰,۰۰۰تومان
پیشرفته
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
بزودی...
رسانه >
۸۰۰,۰۰۰تومان
۱۶ درس
+ لیست علاقه
۸۰۰,۰۰۰تومان