هنر

دوره های آموزشی مدرسه مهارتی طلوع

هنر

حضوری >
۱۸ ساعت
۱,۴۰۰,۰۰۰تومان ۷۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۴۰۰,۰۰۰تومان ۷۰۰,۰۰۰تومان
حضوری >
۱۸ ساعت
۱,۸۰۰,۰۰۰تومان ۹۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۸۰۰,۰۰۰تومان ۹۰۰,۰۰۰تومان
آنلاین گذشته >
۱۸ ساعت
ظرفیت تکمیل
مبتدی
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
ظرفیت تکمیل
آنلاین گذشته >
۱۸ ساعت
ظرفیت تکمیل
متوسط
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
ظرفیت تکمیل
متوسط
۷ درس
۹ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۴۰۰,۰۰۰تومان
گرافیک >
۱۸ ساعت
۱,۴۰۰,۰۰۰تومان ۹۸۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۴۰۰,۰۰۰تومان ۹۸۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
تکمیل ظرفیت
گرافیک >
۱۲+ ساعت
۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۴۴ درس
۱۲+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
اتمام ظرفیت
مبتدی
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
اتمام ظرفیت
آموزش طراحی کاراکتر آموزش طراحی کاراکتر پلی است برای ورود به دنیای هنر و شخصیت پردازی کاراکترهایی با ویژگی هایی متفاوت. در زمانی که دیگر فرصت و حوص...
مبتدی
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
اتمام ظرفیت
مقدمه، آموزش دیجیتال پینت دوره ی جذاب دیجیتال پینت جزء دوره هایی که شما بعد از یادگیری اون کلی کارهای متنوع می تونیند انجام بدین مثل: طراحی چهره اش...
مبتدی
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
اتمام ظرفیت
مبتدی
۸۶ درس
۴۰+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۴۰۰,۰۰۰تومان
کارگاهی و اردویی >
۶ جلسه
تکمیل ظرفیت
Avatar
مبتدی
۷ درس
۶ جلسه
+ لیست علاقه
تکمیل ظرفیت
کارگاهی و اردویی >
۶ جلسه
تکمیل ظرفیت
Avatar
مبتدی
۷ درس
۶ جلسه
+ لیست علاقه
تکمیل ظرفیت
رسانه >
۱۲+ ساعت
۹۰۰,۰۰۰تومان
۵۸ درس
۱۲+ ساعت
+ لیست علاقه
۹۰۰,۰۰۰تومان
رسانه >
5
5
۵۰۰,۰۰۰تومان
5
5 (1)
مبتدی
۱۹ درس
۱۰+ ساعت
+ لیست علاقه
۵۰۰,۰۰۰تومان
پیشرفته
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
بزودی...
مقدمه، آموزش گویندگی خبر دنیای خبر و اطلاع رسانی با زندگی ما عجین شده و هر لحظه خواه ناخواه در معرض انواع و اقسام خبرها و رویدادها قرار داریم . در ...
۸ درس
+ لیست علاقه
اتمام ظرفیت
رسانه >
ظرفیت تکمیل
۱۶ درس
+ لیست علاقه
ظرفیت تکمیل
رسانه >
۲+ ساعت
۳۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۵ درس
۲+ ساعت
+ لیست علاقه
۳۰۰,۰۰۰تومان
رسانه >
۱۸ ساعت
بزودی...
مبتدی
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
بزودی...
Avatar
مبتدی
۳۵ درس
+ لیست علاقه
بزودی...