گرافیک

دوره های آموزشی مدرسه مهارتی طلوع

گرافیک

حضوری >
۱۸ ساعت
۱,۸۰۰,۰۰۰تومان ۱,۲۶۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۸۰۰,۰۰۰تومان ۱,۲۶۰,۰۰۰تومان
حضوری >
۱۸ ساعت
۲,۲۰۰,۰۰۰تومان ۱,۵۴۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
۲,۲۰۰,۰۰۰تومان ۱,۵۴۰,۰۰۰تومان
حضوری >
۱۲ ساعت
۱,۷۰۰,۰۰۰تومان ۱,۱۹۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۶ درس
۱۲ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۷۰۰,۰۰۰تومان ۱,۱۹۰,۰۰۰تومان
آفلاین نرم افزاری >
۱۵+ ساعت
۱,۶۰۰,۰۰۰تومان
حسین براتی
مبتدی
۲۵ درس
۱۵+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۶۰۰,۰۰۰تومان
دوره های آنلاین برگزار شده >
۱۲ ساعت
ظرفیت تکمیل
مبتدی
۶ درس
۱۲ ساعت
+ لیست علاقه
ظرفیت تکمیل
مبتدی
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
ظرفیت تکمیل
مبتدی
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
ظرفیت تکمیل
گرافیک >
۳۲+ ساعت
۱,۶۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۴۴ درس
۳۲+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۶۰۰,۰۰۰تومان
دوره های آنلاین برگزار شده >
۱۸ ساعت
ظرفیت تکمیل
مبتدی
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
ظرفیت تکمیل
دوره های آنلاین برگزار شده >
۱۸ ساعت
ظرفیت تکمیل
مبتدی
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
ظرفیت تکمیل
دوره های آنلاین برگزار شده >
۱۸ ساعت
ظرفیت تکمیل
مبتدی
۹ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
ظرفیت تکمیل
دوره های آنلاین برگزار شده >
۱۸ ساعت
اتمام ظرفیت
مبتدی
۹ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
اتمام ظرفیت
دوره های آنلاین برگزار شده >
۱۸ ساعت
ظرفیت تکمیل
مبتدی
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
ظرفیت تکمیل
دوره های آنلاین برگزار شده >
۱۸ ساعت
ظرفیت تکمیل
متوسط
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
ظرفیت تکمیل
گرافیک >
۱۸ ساعت
ظرفیت تکمیل
حسین براتی
پیشرفته
۹ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
ظرفیت تکمیل
مبتدی
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
تکمیل ظرفیت
رسانه >
۱۸ ساعت
تکمیل ظرفیت
مبتدی
۹ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
تکمیل ظرفیت
رسانه >
۱۸ ساعت
اتمام ظرفیت
مبتدی
۹ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
اتمام ظرفیت
مبتدی
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
اتمام ظرفیت
مبتدی
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
اتمام ظرفیت
آموزش طراحی کاراکتر آموزش طراحی کاراکتر پلی است برای ورود به دنیای هنر و شخصیت پردازی کاراکترهایی با ویژگی هایی متفاوت. در زمانی که دیگر فرصت و حوص...
مبتدی
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
اتمام ظرفیت
5
5 (1)
مقدمه، آموزش دیجیتال پینت دوره ی جذاب دیجیتال پینت جزء دوره هایی که شما بعد از یادگیری اون کلی کارهای متنوع می تونیند انجام بدین مثل: طراحی چهره اش...
مبتدی
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
اتمام ظرفیت
آفلاین نرم افزاری >
۵۵+ ساعت
۲,۵۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۵۱ درس
۵۵+ ساعت
+ لیست علاقه
۲,۵۰۰,۰۰۰تومان
آفلاین نرم افزاری >
۳۵+ ساعت
۲,۱۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۴۵ درس
۳۵+ ساعت
+ لیست علاقه
۲,۱۰۰,۰۰۰تومان
رسانه >
۱۸ ساعت
اتمام ظرفیت
مقدمه، آموزش فتوشاپ نرم افزار فتوشاپ به طور پیش فرض برای ترکیب، تغییر در رنگ و خصوصیات عکس، تدوین و هر آنچه که در مورد عکس به ذهن شما خطور میکند سا...
مبتدی
۹ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
اتمام ظرفیت
پیشرفته
۶ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
بزودی...
آفلاین نرم افزاری >
۱۵+ ساعت
۱,۲۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۲۲ درس
۱۵+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۲۰۰,۰۰۰تومان