آفلاین نرم افزاری

دوره های آموزشی مدرسه آنلاین طلوع

آفلاین نرم افزاری

آفلاین نرم افزاری >
۲۵+ ساعت
۱,۶۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۵۱ درس
۲۵+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۶۰۰,۰۰۰تومان
آفلاین نرم افزاری >
۱۹+ ساعت
۱,۶۰۰,۰۰۰تومان
پیشرفته
۴۲ درس
۱۹+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۶۰۰,۰۰۰تومان
آفلاین نرم افزاری >
۲۰+ ساعت
۱,۲۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۴۵ درس
۲۰+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۲۰۰,۰۰۰تومان
آفلاین نرم افزاری >
۸+ ساعت
۸۰۰,۰۰۰تومان
  مقدمه، آموزش پادکست آموزش پادکست یا آموزش تولید پادکست یک از مهم‌ترین راه‌های ورود به دنیای رسانه است . امروزه در روزگاری تنفس میکنیم که انس...
مبتدی
۲۶ درس
۸+ ساعت
+ لیست علاقه
۸۰۰,۰۰۰تومان
آفلاین نرم افزاری >
۱۰+ ساعت
۶۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۲۲ درس
۱۰+ ساعت
+ لیست علاقه
۶۰۰,۰۰۰تومان