رسانه

دوره های آموزشی مدرسه مهارتی طلوع

رسانه

آفلاین تولید محتوا >
۲۷+ ساعت
۱,۲۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۲۵ درس
۲۷+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۲۰۰,۰۰۰تومان
آفلاین نرم افزاری >
۱۵+ ساعت
۱,۶۰۰,۰۰۰تومان
حسین براتی
مبتدی
۲۵ درس
۱۵+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۶۰۰,۰۰۰تومان
رسانه >
۳۰+ ساعت
۱,۵۰۰,۰۰۰تومان
۵۸ درس
۳۰+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۵۰۰,۰۰۰تومان
آفلاین تولید محتوا >
۱۳+ ساعت
۹۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۱۹ درس
۱۳+ ساعت
+ لیست علاقه
۹۰۰,۰۰۰تومان
دوره های آنلاین برگزار شده >
۱۸ ساعت
ظرفیت تکمیل
مبتدی
۹ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
ظرفیت تکمیل
آفلاین تولید محتوا >
۲+ ساعت
۶۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۵ درس
۲+ ساعت
+ لیست علاقه
۶۰۰,۰۰۰تومان
دوره های آنلاین برگزار شده >
۱۸ ساعت
اتمام ظرفیت
مبتدی
۹ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
اتمام ظرفیت
رسانه >
۱۸ ساعت
تکمیل ظرفیت
مبتدی
۹ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
تکمیل ظرفیت
مبتدی
۱۰ درس
۳۰ ساعت
+ لیست علاقه
تکمیل ظرفیت
مبتدی
۱۰ درس
۳۰ ساعت
+ لیست علاقه
تکمیل ظرفیت
رسانه >
۱۸ ساعت
اتمام ظرفیت
مبتدی
۹ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
اتمام ظرفیت
آفلاین نرم افزاری >
۵۵+ ساعت
۲,۵۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۵۱ درس
۵۵+ ساعت
+ لیست علاقه
۲,۵۰۰,۰۰۰تومان
آفلاین نرم افزاری >
۳۵+ ساعت
۲,۱۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۴۵ درس
۳۵+ ساعت
+ لیست علاقه
۲,۱۰۰,۰۰۰تومان
آفلاین نرم افزاری >
۱۵+ ساعت
۱,۲۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۲۶ درس
۱۵+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۲۰۰,۰۰۰تومان
رسانه >
۱۸ ساعت
اتمام ظرفیت
مقدمه، آموزش فتوشاپ نرم افزار فتوشاپ به طور پیش فرض برای ترکیب، تغییر در رنگ و خصوصیات عکس، تدوین و هر آنچه که در مورد عکس به ذهن شما خطور میکند سا...
مبتدی
۹ درس
۱۸ ساعت
+ لیست علاقه
اتمام ظرفیت
مقدمه، آموزش گویندگی خبر دنیای خبر و اطلاع رسانی با زندگی ما عجین شده و هر لحظه خواه ناخواه در معرض انواع و اقسام خبرها و رویدادها قرار داریم . در ...
۸ درس
+ لیست علاقه
اتمام ظرفیت