آفلاین

دوره های آموزشی مدرسه آنلاین طلوع

آفلاین

آفلاین >
۸+ ساعت
۵۰۰,۰۰۰تومان
سمانه داوودی
  مقدمه ویکی نویسی ویکی پدیا یک دانشنامه آنلاین است که به 250 زبان زنده دنیا فعال است. 500 هزار ویرایشگر دارد و روزانه 250 میلیون نفر از مقالا...
مبتدی
۱۸ درس
۸+ ساعت
+ لیست علاقه
۵۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۸۶ درس
۴۰+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۴۰۰,۰۰۰تومان
مقدمه، کسب درآمد دلاری و ارزی امروزه با توجه به مشکلاتی که گریبان اقتصاد کشور را گرفته است، کسب درآمد دلاری و ارزی از طرفی میتواند به عنوان یک راهک...
مبتدی
۲۷ درس
۵ ساعت
+ لیست علاقه
۹۰۰,۰۰۰تومان
آفلاین >
۴+ ساعت
۳۰۰,۰۰۰تومان
دکتر اسمعیل امینی
مقدمه، آموزش زبان شعر بان، ابزار انتقال “احساس” و “اندیشه” است و شعر هم آمیزه ای از این دو است که به شیوه ای غیرمستقیم و هنری ( خیال انگیز ) بیان م...
مبتدی
۱۴ درس
۴+ ساعت
+ لیست علاقه
۳۰۰,۰۰۰تومان
آفلاین >
۳+ ساعت
۳۰۰,۰۰۰تومان
دکتر اسمعیل امینی
  مقدمه، آموزش عناصر شعر شعر، پديده اي است كه با همه افراد جامعه بشري سر و كار دارد و هر يك از اين افراد، بنا بر سطح فهم خود و انتظاري كه از ش...
مبتدی
۱۱ درس
۳+ ساعت
+ لیست علاقه
۳۰۰,۰۰۰تومان
رئوف پیشدار
  مقدمه، اصول تولید محتوا در شبکه های اجتماعی انقلاب اینترنت جهان را به دو مقطع قبل و بعد از خود تقسیم کرد، و دنیایی را پدید آورد که در آن، «ه...
مبتدی
۳۰ درس
۱۵+ ساعت
+ لیست علاقه
۵۰۰,۰۰۰تومان
محمدمهدی دیانتی زاده
مقدمه، مدیریت فرآیند تکوین محصول فرهنگی آنچه که در این دوره قصد بیان مختصر آن را داریم تعریف مراحلی تحت عنوان فرآیندی برای تکوین محصول فرهنگی از مر...
مبتدی
۲۰ درس
۱۸+ ساعت
+ لیست علاقه
۶۰۰,۰۰۰تومان