فناوری اطلاعات

دوره های آموزشی مدرسه آنلاین طلوع

فناوری اطلاعات

آفلاین >
۵ ساعت
۱,۱۰۰,۰۰۰تومان ۷۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۲۷ درس
۵ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۱۰۰,۰۰۰تومان ۷۰۰,۰۰۰تومان
آنلاین >
۱۵ ساعت
۴۵۰,۰۰۰تومان ۳۱۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۵ درس
۱۵ ساعت
+ لیست علاقه
۴۵۰,۰۰۰تومان ۳۱۰,۰۰۰تومان
آفلاین نرم افزاری >
۱۰+ ساعت
۹۰۰,۰۰۰تومان ۲۲۵,۰۰۰تومان
مبتدی
۲۲ درس
۱۰+ ساعت
+ لیست علاقه
۹۰۰,۰۰۰تومان ۲۲۵,۰۰۰تومان