فناوری اطلاعات

دوره های آموزشی مدرسه مهارتی طلوع

فناوری اطلاعات

متوسط
۷ درس
۹ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۴۰۰,۰۰۰تومان
آفلاین نرم افزاری >
۱۰+ ساعت
۶۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۲۲ درس
۱۰+ ساعت
+ لیست علاقه
۶۰۰,۰۰۰تومان