فناوری اطلاعات

دوره های آموزشی مدرسه مهارتی طلوع

فناوری اطلاعات

مبتدی
۲۷ درس
۵ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
آفلاین نرم افزاری >
۱۵+ ساعت
۱,۲۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۲۲ درس
۱۵+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۲۰۰,۰۰۰تومان
آفلاین نرم افزاری >
۲۰+ ساعت
۱,۶۰۰,۰۰۰تومان
مبتدی
۳۰ درس
۲۰+ ساعت
+ لیست علاقه
۱,۶۰۰,۰۰۰تومان
سایر آفلاین >
۲۵+ ساعت
بزودی...
مهسا جودکی
پیشرفته
۳۸ درس
۲۵+ ساعت
+ لیست علاقه
بزودی...